Aplicacions cartogràfiques, senyalització, disseny i comunicació

Veuràs on vas!

Qui som

La nostra tasca es basa en la informació i el manteniment gràfic del transport, des de marquesines i pals de parada d'autobusos, a guies del transport per a l'usuari.

Cartplan Plànols és al sector de la informació gràfica del transport des de l'any 1996. Al llarg de més de 20 anys hem acumulat coneixements i experiències, adaptant els avenços tecnològics a les necessitats de l'usuari del transport públic per tal d'oferir una informació clara i entenedora.