GUIES I FULLETS

d'ús manejable per a l'usuari

GUIES GENERALS

INFORMACIÓ GRÀFICA

Document imprès per a l'usuari en un format plegable on apareix la informació de totes les línies. Es composa d'un frontal amb plànol i un revers amb tires informatives, el recorregut i els horaris de l'origen i final de cada línia.

GUIES INDIVIDUALS

INFORMACIÓ GRÀFICA

Imprès per a l'usuari en un format més petit, grandària butxaca. En aquest cas, cada document conté informació més detallada d'una sola línia.

GUIES SECTORIALS

INFORMACIÓ GRÀFICA

Diem guies sectorials quan la cartografia a tractar és molt extensa i,  per tant, l'escala serà major, la qual cosa no permet tant detall. En aquests casos, es destaquen i divideixen les zones més importants per poder detallar millor la informació.

LLIBRE D'HORARIS

INFORMACIÓ GRÀFICA

Document que permet la col·locació de tots els horaris de cada línia en tot el seu recorregut i parades.

FULLETS PROMOCIONALS

INFORMACIÓ GRÀFICA

Flyer promocional per anunciar canvis o noves línies en el recorregut habitual.

GALERIA DE FOTOS

Guies generals i individuals, llibres d'horaris, guies sectorials i fullets promocionals.