SENYALIZACIÓ


Equipaments de parades

MARQUESINES

INFORMACIÓ GRÀFICA ESTÀTICA

Plànol general informatiu del municipi.
Parades, recorregut i d'altres informacions d'interès municipal.

PALS

INFORMACIÓ GRÀFICA ESTÀTICA

Plànol esquemàtic informatiu de la parada i els voltants.
Tires informatives amb horaris de parada.

UBICACIÓ DE TERMINALS

INFORMACIÓ GRÀFICA ESTÀTICA

Plànol informatiu de les andanes.

TERMÒMETRES

HORARIS I RECORREGUT

Termòmetres personalitzats on, principalment, apareix el recorregut de la línia i els horaris.

CODI DE LÍNIA

INDICATIU DE LÍNIA

Indica quines línies efectuen parades en aquest punt.

BASE DE DADES DE PARADES

MANTENIMENT DE LA BASE DE DADES

PER A ÚS INTERN

Disponibilitat de documents existents a les parades i manteniment per a realitzar el seguiment precís i uníson de la informació disponible. Aquest mètode facilita i garanteix l'actualització d'informació disponible per a tots els interessats.

PLÀNOLS ESQUEMÀTICS

INFORMACIÓ GRÀFICA

Recorregut de les línies d'una forma simple. Això permet veure l'abast global de totes les línies en el municipi i l'enllaç amb altres línies o transports.

GALERIA DE FOTOS

Marquesines, pals, ubicació de terminals, termòmetres, codis de línia i base de dades de parades.