DISSENY I MAQUETACIÓ

ALTRES ELEMENTS DE DISSENY

PORTADES


Per a les guies, els fullets, els llibres d'horaris o qualsevol element que precisi d'un disseny de portada.

MEMÒRIES


Memóries corporativas.

MANUALS CORPORATIUS


Document intern on apareixen totes les normes i elements gràfics i el seu correcte ús. Manual detallat per a facilitar la futura modificació de qualsevol element ja creat.

MANUAL D'ÚS


Fullet explicatiu destinat als usuaris.

GALERIA DE FOTOS

Memòries, portades, manuals corporatius i manual d'ús.